Xi Mistrzostwa Miasta Mysłowice

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY v. 11.10.2022

XI MISTRZOSTWA MIASTA MYSŁOWICE 2022

POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE – DARIUSZA WÓJTOWICZA

ORGANIZATORZY

Urząd Miasta Mysłowice

Klub Olimpijczyka przy Zespole Szkół Sportowych w Mysłowicach

MOSiR Mysłowice

MOK Mysłowice

UKS „JUDO” MYSŁOWICE

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

26-27.11.2022r. Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR Mysłowice, ul. Ks. N. Bończyka 32z

KIEROWNIK ZAWODÓW

Ryszard Dziewulski – tel. 502 075 398; email: ryszard.dziewulski@interia.pl

BIURO ZAWODÓW Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR Mysłowice, ul. Ks. N. Bończyka 32z

PROGRAM ZAWODÓW

26.11.2022 sobota

U14 – rocznik 2009–2010 zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza

8.00 – 9.00 waga oficjalna

9.00 – 9.30 losowanie

10.00 oficjalne otwarcie

10.30 rozpoczęcie Turnieju

KATEGORIE WAGOWE (WEIGHT CATEGORIES)

CHŁOPCY (BOYS) -35kg,-38kg,-42kg,-46kg,-50kg,-55kg,-60kg,-66kg,-73kg,-81kg,+81kg

DZIEWCZYNKI (GIRLS) -33 kg,-36kg,-40kg,-44kg, -48kg,-52kg,-57kg,-63kg, -70kg,+70kg


U12 – rocznik 2011–2012 – zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza

12.00 – 13.00 waga oficjalna

13.00 – 13.30 losowanie

13.30 rozpoczęcie Turnieju

KATEGORIE WAGOWE (WEIGHT CATEGORIES)

CHŁOPCY (BOYS)-24kg,-27kg,-30kg,-33kg,-36kg,-39kg,-42kg ,45kg,-48kg,-51kg,-54kg,-57kg,+57kg

-DZIEWCZYNKI (GIRLS),-27kg,-30kg,-33kg,-36kg,-39kg,-42kg,-45kg,-48kg,-51kg,-54kg,+54kg

27.11.2022 niedziela

U10 – rocznik 2013–2014 – zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza

8.00 – 9.00 waga oficjalna

9.00 – 9.30 losowanie

10.00 oficjalne otwarcie

10.30 rozpoczęcie Turnieju

KATEGORIE WAGOWE (WEIGHT CATEGORIES)

CHŁOPCY (BOYS) -21kg,-24kg,-27kg,-30kg,-33kg,-36kg,-39kg,-41kg,-44kg,-48kg,+48kg

DZIEWCZYNKI (GIRLS)-19kg,-21kg,-24kg,-27kg,-30kg,-33kg,-36kg,-39kg,-42kg,-45 kg,+45kg

Dopuszcza się 200 g tolerancji wagowej we wszystkich kategoriach wagowych U14, U12, U10

Zawody rozgrywane będą na 6 matach 6m x 6m

System rozgrywania walk:

francuski (>8), brukselski (6-8), każdy z każdym (3-5), do dwóch wygranych walk (2)

27.11.2022 niedziela

Walki treningowe sędziowane dla roczników 2015–2016–2017

Zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza

11.00 – 12.00 waga oficjalna

Podział na kategorie zostanie ustalony po dokonaniu przez Kluby Sportowe zgłoszenia zawodników oraz po zakończeniu oficjalnego ważenia.

12.00 – 12.30 losowanie roczników - 2015-2016-2017

13.00 rozpoczęcie Turnieju

Zawody rozgrywane będą na 6 matach 6m x 6m

Zawodnicy startują wyłącznie w swoich rocznikach (np. 2015 – tylko ten rocznik)

Dziewczynki i chłopcy startują osobno, podzieleni na grupy (każdy zawodnik ma min 2 walki)

System rozgrywania walk:

brukselski (6-8), każdy z każdym (3-5), do dwóch wygranych walk (2)

Każdy uczestnik otrzyma medal i dyplom

ZGŁOSZENIA

Turniej 26.11.2022 i 27.11.2022

Zgłoszenia na turniej tylko on-line przez formularz zgłoszeniowy pod adresem:

Formularz zgłoszeniowy

Rejestracja elektroniczna możliwa do 24.11.2022 do godz. 22.00

OPŁATA STARTOWA

50,00 zł przy zgłoszeniu elektronicznym do dnia 24.11.2022 (godz. 22.00)

70,00 zł przy zgłoszeniu po terminie 24.11.2022 (godz. 22.00)

lub przy zgłoszeniu w dniu zawodów

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Turniej 26.11.2022 - 27.11.2022

indywidualnie w kategoriach U14, U12, U10 – medale, dyplomy

klasyfikacja drużynowa medalowa (łączna dla kategorii U14, U12, U10) – puchary od 1-7 miejsca

Turniej 27.11.2022 - roczniki 2015-2016-2017

medale i dyplomy dla wszystkich uczestników

DODATKOWE INFORMACJE

  • Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie lub zgodę rodzica na udział w zawodach,dowód tożsamości oraz ubezpieczenie od

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia.

  • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów

  • Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.

  • W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów oraz Kierownik zawodów

  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione jak i również szkody i wypadki.

Organizatorzy życzą Państwu miłego pobytu w Mysłowicach

UKS JUDO Mysłowice Urząd Miasta Mysłowice MOSIR Mysłowice