O Klubie
KontaktTreningi
The Best of UKS "Judo" Mysłowice
Miesięczna składka członkowska wraz  z ubezpieczeniem wynosi od 01.09.2017:

50 zł /dziecko
70 zł / rodzeństwo (dwoje dzieci)
70 zł / rodzeństwo (troje i więcej dzieci) za okazaniem karty "Rodzina 3+"

Składki prosimy wpłacać na konto klubu lub u trenera prowadzącego zajęcia treningowe

http://www.myslowice.pl/page/2700,rodzina-3+.html


Informacje jak uzyskać kartę Rodzina 3+ możesz otrzymać odwiedzając witrynę UM Mysłowice